ย้าย blog ไปที่ WeeklyBible.in.th

พฤษภาคม 19, 2014 ใส่ความเห็น

ตอนนี้ weeklybible2u.wordpress.com ได้ย้ายไปอยู่ใน server เช่าของตัวเองแล้ว สามารถไปติดตาม หรือ Subscribe กันได้ที่

http://weeklybible.in.th

อย่าลืมติดตามกันได้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Advertisements
หมวดหมู่:Information Board

WBO4-Jul2012 “รัก มอบให้โดยไม่หวังผล”

กรกฎาคม 27, 2012 ใส่ความเห็น

1 ยอห์น 3:16 เช่น​นี้​แหละ​เรา​จึง​รู้​จัก​ความ​รัก โดย​ที่​พระ​องค์​ได้​ยอม​สละ​พระ​ชนม์​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​เรา และ​เรา​ก็​ควร​จะ​สละ​ชีวิต​ของ​เรา​เพื่อ​พี่​น้อง

1 John 3:16  By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers.

อ่านเพิ่มเติม…

WBO3-Jul2012 “ตั้งใจกระทำการดี”

กรกฎาคม 20, 2012 ใส่ความเห็น

2 เธสะโลนิกา 3:13  ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ท่าน​อย่า​อ่อน​ใจ​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​เลย

2 Thessalonians 3:13 As for you, brothers, do not grow weary in doing good.

อ่านเพิ่มเติม…

WBO2-Jul2012 “กล้า…ได้ในทุกสถานการณ์”

กรกฎาคม 13, 2012 ใส่ความเห็น

ฟิลิปปี 4:12-13 ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

Philippians 4:12-13 I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me.

อ่านเพิ่มเติม…

WBO1-Jul2012 “ละทิ้งความโกรธ”

กรกฎาคม 6, 2012 ใส่ความเห็น

โคโลสี 3:8-10 แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดให้ร้าย คำพูดหยาบโลน อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า

Colossians 3:8 But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth.Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.

อ่านเพิ่มเติม…

WBO5-Jun2012 “อย่าหักโหม พักเสียบ้าง”

มิถุนายน 29, 2012 ใส่ความเห็น

สุภาษิต 23:4-5  อย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมี จงฉลาดพอที่จะหยุดพัก  เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้น มันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ? เพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมา มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี

Proverbs 23:4-5  Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.

อ่านเพิ่มเติม…

WBO3-Jun2012 “พระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเรา”

มิถุนายน 22, 2012 ใส่ความเห็น

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน

Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.

อ่านเพิ่มเติม…